(   ^_ ^  )…..Kado untuk Sepupu Banatii Buat “ Shofiyah binti I B n u SHina

Banatii  di jalan Alloh……………….., semoga Alloh menjaga kalian.

Siapakah Shofiyah binti Huyai itu ? Beliau adalah Shofiyyah binti Huyai binti Akhthan bin Sa’yah cucu dari Al Lawi bin Nabiyulloh Israil bin Ishaq bin Ibrohim ‘alaihi wa salam, beliau termasuk keturunan Nabi Harun `alaihi wa salam. Beliau seorang wanita yang cerdas dan memiliki kedudukan yang terpandang, berparas cantik dan bagus agamanya. Sebelum Islamnya beliau menikah dengan Salam bin Abi Al-Haqiq, kemudian setelah itu dia menikah dengan Kinanah bin Abi Al-Haqiq dimana mereka berdua adalah penyair yahudi. Kinanah terbunuh pada waktu perang Khoibar, maka beliau termasuk wanita yang di tawan bersama wanita-wania lain. Bilal “Muadzin Rosulullloh” menggiring Shafiyyah dan putri pamannya lalu mereka melewati tanah lapang yang penuh dengan mayat-mayat orang Yahudi. Shafiyyah diam dan tenang dan tidak kelihatan sedih dan tidak pula meratap mukanya, menjerit dan menaburkan pasir pada kepalanya.

Kemudian keduanya dihadapkan kepada Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa salam, Shofiyyah dalam keadaan sedih namun tetap diam, sedangkan putri pamannya kepalanya penuh pasir, merobek bajunya karena merasa belum cukup ratapannya. Maka Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda (sedangkan tersirat rasa tidak suka pada wajah beliau), “Enyahkanlah syetan ini dariku.” Lalu beliau Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam mendekati Shofiyyah kemudian mengarahkan pandangan atasnya dengan ramah dan lembut, kemudian bersabda kepada Bilal,

“Wahai Bilal aku berharap engkau mendapat rahmat tatkala engkau bertemu dengan dua orang wanita yang suaminya terbunuh.”

Selanjutnya Shofiyyah dipilih untuk beliau dan beliau mengulurkan selendang beliau kepada Shofiyyah, hal itu sebagai pertanda bahwa Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa salam telah memilihnya untuk dirinya. Read the rest of this entry »

Iklan